Минiң чуртазым.

Тема в разделе 'Хакастап', создана пользователем Володя, 2 окт 2017.

 1. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Мин пӱӱн ирте усхунғам.
  Чӧрчем - тасхар пазох наңмыр чаапча. Айназы!
  Хайдар парарға?..... Ибде одырчам..... Телевизор кӧрчем.....
  sibday нравится это.
 2. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Мин киҷее от сапғам.
  От iди чахсы чыстанча!
  sibday нравится это.
 3. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Ибде сыбыра кӧп киректер.
  Кӱнде мин ӧдiктi чуғғам.
  Ол кiрлiг полған.
  sibday нравится это.
 4. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  Пазыңар, пазыңар. Хығырарға хынығ!... Хакас тiлнең форумны мин хатап айлдырып алзам, анда пазарзар ба? ))
 5. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Сибдей, алғыс! Анда паза мынды пазарам... Алҷаастар ла итчем.....
 6. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Ирте усхунапчам - кӧзенекке кӧрчем - О-о-о! - Тасхар хар чаапча!
  Андағ хойығ хар! Харыҷахтар андағ улуғ полчалар....
 7. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Мин пӱӱн ағаста кӱлеттенғам.
  Ағастар андағ сiлiг турчалар!
  Сарығ пӱрлер чирде чатчалар. .......
 8. Актанаалы Джоодатов

  Актанаалы Джоодатов КЫПКЫРГЫЗ

  Дата регистрации:
  25 апр 2013
  Сообщения:
  843
  Симпатии:
  59
  Баллы:
  28
  Володя бул диалогбу же монологбу?
 9. Нарбазан

  Нарбазан Well-Known Member

  Дата регистрации:
  25 авг 2012
  Сообщения:
  5.033
  Симпатии:
  615
  Баллы:
  113
  По ил, кюскюзи оха шуут: кюнзай нанмыр харнан арали, ана хоза харада сох пильдыртур. Хайди этжен! Кюскю тузу...
 10. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  232
  Баллы:
  63
  Мин ирте усхунапчам.
  Мин зарядканы итчем.
  Анаң чуунапчам паза тонанчам. ....... Кӱн пасталча!

Поделиться этой страницей